laotaitai 发表于 2016-10-16 00:45:00

10.16日常签到,估计还有4天

<div class="a_pr"style="margin-left: 10px;width: 100px">
http://oetbkh079.bkt.clouddn.com/forum/201610/16/071119ckjarkt6tkszszyl.gif
</div>
http://oetbkh079.bkt.clouddn.com/forum/201610/16/071119q7jo1kzkd4k15hk8.gif版主说两天就能升级了,我怎么算都不对,估计3天都升级不上去。<br />
现在80经验,每天上线加签到3经验,回10个帖子1经验,一个新手村主题1经验。<br />
妥妥的一天5分,还有4天,慢慢来吧<br />
<span style="display:none">8 R3 G5 b2 J. z</span>

华五拳 发表于 2016-10-16 01:13:00


<div class="a_pr"style="margin-left: 10px;width: 100px">
http://oetbkh079.bkt.clouddn.com/forum/201610/16/071120fdmadxdxmaf2xdx1.gif
</div>
可以多回复,回复10个可以加一个积分,不过不能灌水哦
页: [1]
查看完整版本: 10.16日常签到,估计还有4天